Základní pojmy – technologie

Jako prvotní praktický vstup na tento blog přicházím s vymezením určitých základních pojmů. A tím nemyslím pouze názvy a zkratky jednotlivých technologií, ale i další návaznosti a profese, s nimiž se v oblasti elektro profesí setkáváme. Pro někoho možná známá teorie, ale pravidelně zjišťuji, že i lidé, kteří se v oboru pohybují déle, občas tápou ve významech, nehledě na nováčky 🙂 Díky tomu získám rámec, na který se budu moci odkazovat v dalších příspěvcích. Vezmu to tedy poměrně stručně a schematicky:

 Z hlediska technologií a systémů:

 • Slaboproud – primárním účelem slaboproudých systémů není napájení elektřinou, ale elektřina je zde prostředkem přenosu a zpracování signálu a informací (typicky technologie sdělovací, řídící, výpočetní a zabezpečovací).
 • Silnoproud – je technika pro napájení elektřinou, tj. výroba, přeměna, rozvody a užití elektrické energie.
 • Měření a regulace – je samostatnou částí slaboproudu, kde signály a informace slouží k vyhodnocování stavu měřených hodnot a jejich následné regulaci – tj. např. teplota, vlhkost, tlak atd. Systém je schopen ovládat pohony různých zařízení (klimatizace, žaluzie, digestoře) a tak reagovat na změny.
 • Audio-vizuální technika – opět samostatná část slaboproudých systémů specializovaná na obraz a zvuk, jejich propojení na vstupu i na výstupu, záznam, přenos a reprodukci.
 • Grafické nástavby a řídicí systémy – SW řešení pro zastřešení různých technologií a systémů, schopné se všemi komunikovat, vyhodnocovat údaje a zobrazovat je integrovaně na jedné grafické platformě. Stejně tak je zase možné z jednoho místa všechny tyto systémy řídit a obsluhovat.

 Profesně:

 • Architekt / projektant – většinou autor návrhu řešení (ne však vždy). Na základě zadání vypracuje projektovou dokumentaci v podobě výkresové části (tj. zakreslení tras a koncových prvků) a výkazu výměr (souhrn všech použitých komponent a prací).
 • Výrobce – skutečný producent komponent
 • Distributor – velkoobchod zastupující výrobce komponent v daném regionu
 • Realizační firma – většinou váš jediný skutečný obchodní partner, váš dodavatel. Typicky zaměstnává vlastního projektanta pro např. oblast slaboproudu, navrhne řešení, nakoupí technologie u distributorů, přidá své know-how a svými montážníky dílo instaluje, oživuje a uvádí do provozu. Následně také servisuje, minimálně po dobu záruky.
 • Servisní organizace – firma, která na vašem zařízení provádí servis, údržbu a revize (většinou shodná s realizační firmou, ale může to být i třetí strana).

Z hlediska realizačního cyklu:

 • audit, konzultace a poradenství – jedná se o fázi důležitou z hlediska zjištění stávajícího stavu a zpracování určité vize nebo strategického záměru, jak dané technologie využít pro core business nebo pro úspory času, peněz a nervů
 • návrh řešení a zpracování projektové dokumentace – jsou většinou záležitostí odborníka / projektanta, pokud jím náhodou nejste zrovna vy, jako majitel firmy
 • dodávka a instalace technologií a systémů – aneb samotná realizace díla dle projektové dokumentace. Může se jednat o stejnou dodavatelskou firmu, která dokumentaci zpracovala, anebo o někoho úplně jiného.
 • záruční i pozáruční servis a pravidelné revize – z hlediska záruky (potažmo revizí a servisu) se bude zřejmě jednat o realizační firmu, v případě pozáručního servisu může být přizvána kterákoliv třetí strana

Pokud byste měli pocit, že některé základní pojmy zde chybí, dejte mi prosím vědět. Ona tato profese má značný přesah i do jiných oblastí, takže mě napadají pojmy jako projektová dokumentace, stavební povolení, kolaudace, požárně bezpečnostní řešení a spousta dalších. Budu se jim věnovat v jiných příspěvcích, ale jak říkám – máte-li o něco konkrétně zájem, napište nyní.

Komentáře