Používané zkratky

V našem oboru se používá poměrně velké množství zkratek (což platí především pro oblast slaboproudu), které se staly v podstatě samostatnými podstatnými jmény. Lidé často vědí, co vyjadřují, aniž by ovšem znali přesné znění či původní definici a dochází tak často k nedorozuměním. Navazuji tedy na předchozí článek o základních pojmech a přidávám významy běžně používaných zkratek:

SLP / SLB / SLABO – slaboproud

SILNO / SLN / SIL – silnoproud

MaR – měření a regulace

AV – audio-vizuální technika

SK – strukturovaná kabeláž

AP – aktivní prvky (aktivní zařízení)

PZTS – poplachová zabezpečovací tísňová signalizace (dříve EZS)

CCTV – uzavřený kamerový systém

SKV – systém kontroly vstupu

ACS – taktéž systém kontroly vstupu (z angličtiny)

EPS – elektrická požární signalizace

ER – evakuační rozhlas

TU – telefonní ústředna

PBX – taktéž telefonní ústředna

IP tel – hlasové služby (vč. telefonní ústředny) prostřednictvím datových linek

JČ – jednotný čas

STA – společná televizní anténa

OKF – ochrana knižního fondu

GNS – grafické nástavbové systémy

 

A dále namátkově z jiných oblastí:

PBŘ – požárně bezpečnostní řešení

DSP – dokumentace pro stavební povolení

DPS – dokumentace pro provedení stavby

DPSS – dokumentace provedení skutečného stavu

ITD – investorský (technický) dozor

PCO – pult centralizované ochrany

BMS – Building Management System

VCF – videokonference

UPS – Uninterrupted Power Supply (záložní zařízení)

TZ – technická zpráva

Používáte pro výše uvedené nějaké jiné zkratky? Nebo pravidelně používáte některé, které vůbec neuvádím? Pište, komentujte … doplníme 🙂

Komentáře