Kategorie: Technologie s lehkostí

Používané zkratky

V našem oboru se používá poměrně velké množství zkratek (což platí především pro oblast slaboproudu), které se staly v podstatě samostatnými podstatnými jmény. Lidé často vědí, co vyjadřují, aniž by ovšem znali přesné znění či původní definici a dochází tak často k nedorozuměním. Navazuji tedy na předchozí článek o základních pojmech a přidávám významy běžně používaných zkratek: SLP / SLB / SLABO...

Základní pojmy – technologie

Jako prvotní praktický vstup na tento blog přicházím s vymezením určitých základních pojmů. A tím nemyslím pouze názvy a zkratky jednotlivých technologií, ale i další návaznosti a profese, s nimiž se v oblasti elektro profesí setkáváme. Pro někoho možná známá teorie, ale pravidelně zjišťuji, že i lidé, kteří se v oboru pohybují déle, občas tápou ve významech, nehledě na nováčky 🙂 Díky tomu získám rámec, na který se...